Dział Planowania, Organizacji i Nadzoru

   Kontakt
 

Dział Planowania Organizacji i Nadzoru
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
budynek „J”, pok. nr 19, 25
tel.: 17 866 60 85
fax :17 866 60 21
e-mail: 

   
Pracownicy
 
 • Kierownik Działu - mgr Renata Pięta
 • Z-ca Kierwonika Działu  - mgr Agata Rojek
 • Starszy specjalista - mgr Magdalena Szubart
 • Specjalista ds. jakości usług medycznych - mgr Oskar Fąfara
 

 Informacje o Dziale

Do zadań Działu Planowania, Organizacji i Nadzoru należy:

 

 • prowadzenie nadzoru nad sprawnym funkcjonowaniem komórek organizacyjnych działalności podstawowej Szpitala w zakresie dostępności świadczeń, terminowości i rzetelności sprawozdań statystycznych, prowadzeniem ewidencji i terminowego załatwiania skarg, udzielaniem pomocy i instruktażu w tych sprawach,
 • planowanie i monitorowanie usług medycznych w zakresie działalności podstawowej Szpitala,
 • prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji rozliczeniowej z realizacji kontraktów z NFZ,
 • prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego z zakresu udzielania i rozliczania świadczeń medycznych,
 • przygotowanie i prowadzenie postępowań konkursowych w sprawie umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne,
 • prowadzenie rozliczania usług wykonywanych w ramach umów na świadczenia medyczne i diagnostyczne zawartych przez Szpital z innymi jednostkami,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z pobytem chorego w szpitalu, a w szczególności:
 1. księgi głównej przyjęć i wypisów,
 2. archiwum medycznego,
 3. korespondencji dotyczącej pobytu chorego w szpitalu (np. wystawianie zaświadczeń o pobycie, wykonywanie odpisów i kserokopii dokumentacji medycznej),
 4. prowadzenie sprawozdawczości i statystyki medycznej.
 • rejestracja, kontrola i realizacja zarządzeń resortowych, Marszałka Sejmiku Województwa Podkarpackiego, rady Społecznej przy szpitalu i Dyrektora Szpitala.
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej związanej z wypisem pacjenta z oddziału.

 

 
W skład Działu PON wchodzą:
 
 
 
 
 • Sekcja Planowania i Monitorowania Usług Medycznych oraz Obsługi Kontraktów,
 • Kancelaria Zapisów i Wypisów,
 • Archiwum Dokumentacji Medycznej,
 • Biblioteka Medyczna,
 • Sekretarki medyczne i rejestratorki.

powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo