Dział Techniczno-Eksploatacyjny

   Kontakt
  e-mail: dte@szpital.rzeszow.pl

Kierownik Działu: (17) 86 66 008
  Kierownik Sekcji Eksploatacji: (17) 86 66 030
  Inspektor d.s. budowlanych: (17) 86 66 031
  Inspektor d.s. elektroenergetycznych (17) 86 66 043
  Konserwator elektryk: (17) 86 66 035 lub 022
  Konserwator wod-kan.: (17) 86 66 036
  Konserwator gazy medyczne: (17) 86 66 037

Kierownik

  • inż. Ewa Nowotnik, tel. 17 866 60 08, email: dteszpital.rzeszow.pl

Dział jest komórką organizacyjną szpitala, której zadaniem jest utrzymanie budynków, obiektów, instalacji i urządzeń w szpitalu w ciągłym ruchu i  sprawności eksploatacyjnej.


Do zadań tych należy stworzenie warunków techniczno-eksploatacyjnychdo prawidłowego funkcjonowania całego szpitala poprzez bieżące wykonywanie czynności remontowych, konserwacyjnych, modernizacyjnych, inwestycyjnych, kontroli, przeglądów w zakresie:

  • Instalacje: elektro energetyczne, wodociągowe, gazów medycznych, kanalizacyjnych, informatycznych, teletechnicznych, telekomunikacyjnych, cieplowniczych, klimatyzacji, wentylacji, wody lodowej, paliwowych, parowych.
  • Budynki i obiekty: sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad ich eksploatacją i stanem technicznym.
  • Urządzenia techniczne: utrzymanie w ciaglym ruchu, sprawowanie nadzoru nad ich eksploatacją , bezpieczeństwem użytkowania.
  • Zapewnienia całodobowej obsługi technicznej związanej z funkcjonowaniem szpitala.
  • Współpraca z organami: Dozoru technicznego, Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Ochrony środowiska, Architektury i Nadzoru budowlanego, Straży pożarnej.

 

powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo