Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych (Szpitalnych)

   Kontakt
  Telefon:     17 866 60 76
  Fax:            17 866 60 74

 

Skład zespołu:

 • lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka - 
          przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Specjalista ds. epidemiologii, Specjalista chorób zakaźnych, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii
 • mgr Anna Kozieł - Specjalista mikrobiolog, diagnosta laboratoryjny
 • mgr Edyta Czechowicz-Papciak - Specjalista ds. epidemiologii 
 • mgr Natalia Głogowska - Specjalista ds. epidemiologii

 

Zadania Zespołu:

 • opracowywanie rocznych programów zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych oraz nadzór nad jego realizacją,
 • identyfikacja i kontrola ognisk epidemicznych , określanie czynników ryzyka zakażeń,
 • monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych,
 • sporządzenie i przekazywanie właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala,
 • podejmowanie doraźnych decyzji dotyczących postępowania z zakażonymi pacjentami i innych problemów związanych z zakażeniami szpitalnymi,
 • edukacja  pracowników w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń,
 • współpraca i nadzór firm świadczących usługi zewnętrzne: kompleksowego utrzymania czystości oraz prania bielizny szpitalnej,
 • współpraca  z zespołami na terenie Szpitala, ordynatorami i kierownikami wszystkich komórek organizacyjnych w celu podnoszenia standardów opieki nad chorym i kontroli zakażeń szpitalnych,
 • przedstawianie Dyrektorowi i Komitetowi Kontroli Zakażeń Zakładowych raportów dotyczących realizacji przyjętego programu, rezultatów kontroli i wniosków.

 

powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo