Zakład Epidemiologii i Podkarpacki Rejestr Nowotworów
Podkarpackie Centrum Onkologii 
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2


Dane kontaktowe:

telefony: 17 86 66 221, 222, 624
fax: 17 86 66 655
e-mail:

 

Kierownik mgr Anna Patro
a.patro@szpital.rzeszow.pl
tel. 17 86 66 222

Z-ca Kierownika

mgr Klaudia Kozioł

k.koziol@szpital.rzeszow.pl
tel. 17 86 66 221

Pracownicy

Referent mgr Karolina Borla karolina.koziol@szpital.rzeszow.pl
Satrszy Referent mgr Sylwia Jodłowska tel. 17 86 66 624
Referent mgr Kamil Koś tel. 17 86 66 087
Referent mgr Anna Machlarz tel. 17 86 66 624
Referent mgr Ewelina Pacut
Referent lic. Bogusz Foryś tel. 17 86 66 549
Referent Daniel Sularz tel. 17 86 66 624

Referent

Izabela Wilk

Pomoc biurowa

Paweł Horzępa  tel. 17 86 66 624
Pomoc biurowa Sebastian Janusz  tel. 17 86 66 624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie