Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Kontakt
ul. Szopena 2, 35 - 055 Rzeszów,
Budynek "BG", parter
e-mail: oiom@szpital.rzeszow.pl
 fax: 17 86 66 650

Telefony:
17 86 66 115 - Sekretariat
17 86 66 111 - Gabinet lekarski
17 86 66 112 - Telefon alarmowy
17 86 66 114 - Sala chorych
17 86 66 113 - Dyżurka pielęgniarek

 

Lekarz kierujący oddziałem:

 • lek. med. Mariusz Jednakiewicz - kierownik kliniki, lekarz specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii 


Lekarze:

 • Leszek Bojarski – zastępca kierownika kliniki, lekarz specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • Marta Kwiatkowska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz specjalista medycyjny paliatywnej 
 • Zenona Rut – lekarz specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • Piotr Marek – lekarz specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • Piotr Obacz – lekarz specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • Ewa Tereszkiewicz – lekarz specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • Marzena Cieślińska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • Halina Chlebuś – lekarz specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • Barbara Sęk-Kłębukowska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • Jolanta Frączek-Burkacka – lekarz specjalista I stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • Patrycja Szajowska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

  Posiadamy 8 miejsc specjalizacyjnych w ramach rezydentury.


Historia Oddziału

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii powstał 02.05.1972r. w miejscu Oddziału Rehabilitacji. Od stycznia 1960r. istniał w szpitalu dział anestezjologii zlokalizowany przy Oddziale Chirurgii Ogólnej. Pierwszym Ordynatorem OITiA był dr hab. n. med. Stanisław Hady, a Pielęgniarką Oddziałową Katarzyna Walicka. W 1989r. przez kilka miesięcy funkcję ordynatora pełniła lek. med. Danuta Hadło. Od 1.03.1991r. do 30.11.2008 roku ordynatorem oddziału był dr n. med. Tadeusz Nowosad. Od 01.12.2008 roku do 31.12.20011 roku lekarzem kierującym OITiA była lek. med. Marta Kwiatkowska. Od 01.01.2012 roku obowiązki kierownika oddziału, a od 30.03.2015 roku kierownika kliniki pełni lek. med. Mariusz Jednakiewicz.


Informacje ogólne

Intensywna terapia

Oddział Intensywnej Terapii przyjmuje chorych w stanie zagrożenia życia, z urazami wielonarządowymi, schorzeniami powodującymi ostrą niewydolność oddechową, ostrą niewydolność krążenia, z ostrym zawałem mięśnia sercowego, chorych po rozległych zabiegach operacyjnych, nieprzytomnych z różnych powodów (np. zatrucia, udary), pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia.

Na oddziale znajduje się 8 stanowisk intensywnego nadzoru wyposażonych w sprzęt monitorujący i wspomagający oddech oraz 2 stanowiska przygotowane do podłączenia sztucznej nerki. Pacjenci naszego oddziału otaczani są szczególną opieką i troską o zdrowie fizyczne jak i psychiczne. Oddział wyposażony jest w sprzęt wysokiej klasy, spełniający wymogi rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.

Oddział zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Izby Przyjęć, Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Stacji Dializ.

Anestezjologia

W zakresie anestezjologii oddział stosuje wszystkie współczesne metody znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz precyzyjne monitorowanie śródoperacyjne pacjentów.

Wykonujemy rocznie około 12 000 znieczuleń:

 • znieczulenia ogólne złożone
 • znieczulenia dożylne,
 • analgosedacje,
 • znieczulenia podpajęczynówkowe, 
 • znieczulenia zewnątrzoponowe, 
 • blokady splotów nerwowych i regionalne dożylne.

Inne interwencje: reanimacje, zakładanie cewników do żył centralnych, konsultacje.

Oddział obsługuje 16 stanowisk na blokach operacyjnych, salach zabiegowych, w pracowni endoskopii i w zakładzie RTG. Każde stanowisko, gdzie wykonuje się znieczulenie, jest wyposażone w aparaturę monitorującą czynności życiowe oraz nowoczesny sprzęt do wykonania bezpiecznego znieczulenia ogólnego.. Prowadzimy również znieczulenia do przykrych i bolesnych badań diagnostycznych oraz procedur leczniczych.


Kadra pielęgniarska

Personel pielęgniarski stanowi 38 pielęgniarek i położnych oraz 6 pielęgniarek zatrudnionych na zastępstwo

Pielęgniarka Oddziałowa

 • Danuta Ptak - magister pielęgniarstwa; specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

 • Marta Rurak - pielęgniarka dyplomowana
 • Baran Irena - poł. dypl.
 • Bącal Agata - mgr piel.; specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Bieniek Karolina - lic. piel.
 • Bojarska Halina - lic. piel.
 • Borowska Karolina - mgr piel.
 • Boratyn Grażyna - lic. piel.; specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Bułat Małgorzata - piel. dypl.
 • Chmielowiec Barbara - mgr piel.
 • Czaja Joanna - mgr piel.
 • Dzięgielewska Marzena - mgr piel.
 • Ferenc Małgorzata - piel. dypl.
 • Fatelak Urszula - poł. dypl.
 • Hus Elżbieta - lic. piel; mgr administracji i zarządzania
 • Kielar Natalia - mgr piel.
 • Kołodziej Teresa - piel. dypl.
 • Kuśnierz Agata - poł. dypl.
 • Lassota Barbara - poł. dypl.; mgr wychowania fizycznego
 • Lis Beata - piel. dypl.
 • Łapa Iza - lic. piel.
 • Malec Jolanta - lic. piel; mgr pedagogiki socjalnej
 • Mazur Ewa - lic. piel.
 • Mazurkiewicz Magdalena - lic. piel.
 • Olszowy Lidia - lic. piel.; specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Pawłowska Karolina - lic. piel.
 • Sagan Józefa - piel. dypl.
 • Sala Iwona - piel. dypl.
 • Sawczuk-Gruba Bożena - poł. dypl.
 • Serafin Elżbieta - lic. piel.
 • Sowa Danuta - piel. dypl.
 • Strączek Iwona - lic. poł.
 • Sulich Dominika - lic. piel.
 • Szaro Marzena - lic. piel.
 • Szczęch Małgorzata - lic. piel.
 • Tabor Agnieszka - piel. dypl.
 • Telichowska Renata - lic. piel.
 • Trala Dorota - poł. dypl.
 • Twardak Marta - lic. piel.
 • Welc Ewa - lic. piel.
 • Wilczyńska Beata - lic. piel.
 • Zaguła Bożena - piel. dypl.
 • Zięba Katarzyna - mgr piel.
 • Zimny Anna - lic piel.; specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Sekretarka medyczna:

 • mgr Joanna Głogowska

Fizjoterapeuci:

 • mgr fizjoterapii Rafał Jeziorski
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie