KLINIKA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ


Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina

Adres: 35-303 Rzeszów, ul. Szopena 2

Budynek główny, III piętroSekretariat: tel./fax 17 8666 261  
  e-mail:  
     
  Pozostałe telefony  
  Pokój Ordynatora: 17 8666 260
  Pokój lekarski: 17 8666 262
  Punkt pielęgniarski: 17 8666 263
  Blok operacyjny 17 8666 264
  Pielęgniarka Oddziałowa: 17 8666 266
  Przyszpitalna Poradnia: 17 8666 205

 

Struktura organizacyjna

 • Oddział (liczy 17 łóżek i sale opatrunkowe)
 • Blok Operacyjny
 • Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej

 

Personel Kliniki

 
Kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej:

 • dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, prof. UR

 

Specjaliści chirurgii szczękowo-twarzowej:

 • dr n. med. Robert Brodowski
 • dr n. med. Joanna Wojnar
 • lek. stom. Marta Mucha
 • lek. stom. Paweł Pakla
 • lek. stom. Mateusz Dymek

 

Rezydenci:

 • lek. dent. Wojciech Stopyra
 • lek. dent. Jan Frańczak
 • lek. dent. Miłosz Ambicki
 • lek. dent. Michał Leja
 • lek. dent. Tomasz Piskadło
 • lek. dent. Piotr Haberko
 • lek. dent. Marcin Kaleta

 

Personel pielęgniarski:

 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Małgorzata Migut

 • lic. piel. Anna Biały
 • mgr piel. Ewa Chmura
 • piel. dypl. Ksawera Cieśla
 • mgr piel. Halina Dymacz
 • lic. piel. Agata Fronczyk
 • piel. dypl. Danuta Głodowska
 • piel. dypl. Mirosława Kotula
 • lic. piel. Barbara Niżnik
 • lic. piel. Beata Sowa
 • lic. piel. Bożena Szczepańska
 • lic. piel. Małgorzata Tomaszek
 • lic. piel. Dorota Wilusz


Personel pielęgniarski Bloku Operacyjnego:


 • piel. dypl. Bożena Baran
 • lic. piel. Jolanta Domka
 • lic. piel. Elżbieta Ilczuk
 • mgr piel. Grzegorz Menet
 • mgr piel. Agnieszka Miąsik
 • piel. dypl. Urszula Popowczak

 

Personel pielęgniarski Przyszpitalnej Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej:

 • piel. dypl. Czesława Ryzner


Sekretariat:

 • mgr Natalia DryjaKliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego jest jedynym tego typu oddziałem na terenie Podkarpacia, który zajmuje się kompleksowo leczeniem schorzeń czaszki twarzowej, twarzy, jamy ustnej i chorobami układu stomatognatycznego.

 

W skład Oddziału wchodzi część łóżkowa z  20 łóżkami, dla potrzeb całodobowej  hospitalizacji chorych, Blok Operacyjny i Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej  zajmująca się leczeniem pacjentów w trybie ambulatoryjnym.

 

Rocznie w Oddziale wykonywanych jest około 1000 zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii jamy ustnej i chirurgii szczękowo-twarzowej. Zakres leczenia w Oddziale obejmuje traumatologię czaszki twarzowej, choroby nowotworowe jamy ustnej i szczęki, choroby zatok szczękowych, stany zapalne  tkanek okołoszczękowych i szyi, wady wrodzone  i nabyte czaszki twarzowej, ponadto w oddziale wykonuje się zabiegi rekonstrukcyjne po usunięciu nowotworów twarzy, jamy ustnej i szczęk.

dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski


Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej

Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej jest czynna codziennie w godzinach: 8:30 - 13:30.

Poradnia ma charakter konsultacyjny,  prowadzi także leczenie poszpitalne chorych operowanych w oddziale. Pacjenci przyjmowani są na podstawie ważnych skierowań.

Rejestracja osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 17 8666205 w godzinach: 8:00 - 14:00


Informacje dodatkowe o Klinice

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie jako samodzielna jednostka diagnostyczno-lecznicza powstał w 1991 roku. W okresie 15 lat w Oddziale pomimo małej bazy łóżkowej hospitalizowano i operowano o ponad 15000 chorych. Oddziała zajmuje się także szkoleniem podyplomowym lekarzy i prowadzi w miarę mozliwości działalność naukową.  Specjalizację z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej ukończyły 4 osoby, z zakresu chirurgii stomatologicznej - 11 osób. Aktualnie w Oddziale 3 lekarzy rezydentów odbywa szkolenie specjalizacyjne. Stopień doktora nauk medycznych  uzyskało 3 lekarzy.  Zespół lekarski pod kierunkiem ordynatora opublikował 132 prace naukowe w  polskim i zagranicznym piśmiennictwie specjalistycznym. Dalsze plany rozwoju oddziału skupiają się na poszerzaniu zakresu świadczonych procedur specjalistycznych, dalszym  podnoszeniu kwalifikacji i szkoleniu personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, pozyskiwanie nowej aparatury.

powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo