Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie