Klinika Hematologii
 

 

Klinika Hematologii 
 


 • Klinika Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina  w Rzeszowie prowadzi diagnostykę oraz leczenie większości schorzeń układu krwiotwórczego, w tym ostrych białaczek oraz agresywnych chłoniaków. Ponadto klinika jest obecnie w trakcie akredytacji uprawniającej do wykonywania transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych.
 • Jest oddziałem referencyjnym na terenie Województwa Podkarpackiego.
 • Opiekę nad chorymi sprawuje wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek. 

 Główne kierunki działań

1. Diagnostyka i leczenie chorób rozrostowych i innych schorzeń układu krwiotwórczego w ramach kontraktu z NFZ

2. Wysokospecjalistyczne procedury terapeutyczne, m.in.: 

 • immunoterapia i chemioimmunoterapia nowotworów układu chłonnego 
 • radioimmunoterapia chłoniaków (we współpracy z Pracownią Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego)  

 3. Leczenia w ramach programów terapeutycznych NFZ

 • leczenie przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych 
 • leczenie nadpłytkowości samoistnej anagrelidem 
 • leczenie opornych i nawrotowych postaci szpiczaka mnogiego bortezomibem 
 • leczenie chłoniaków złośliwych rituximabem 

 4. Szkolenie lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinach: hematologii i chorób wewnętrznych (oddział posiada akredytację do prowadzenia w/w specjalizacji) 

5. Szkolenie lekarzy z innych ośrodków w ramach stażów kierunkowych. 

6. Szkolenie specjalizacyjne diagnostów laboratoryjnych w zakresie diagnostyki cytomorfologicznej, immunofenotypowej oraz biologii molekularnej.

7. Badania naukowe i podstawowe w zakresie optymalizacji leczenia chorób rozrostowych układu krwiotwórczego w ramach: 

 • Polskiej Grupy ds. Białaczek u Dorosłych (PALG) 
 • Europejskiej Sieci Białaczkowej (ELN) 

 8. Badania kliniczne II i III fazy. 

9. Publikacje w Polskich i międzynarodowych czasopismach specjalistycznych.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie