Klinika Hematologii
 

 

Klinika Hematologii 
 


    

 • Klinika Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina  w Rzeszowie prowadzi diagnostykę oraz leczenie większości schorzeń układu krwiotwórczego, w tym ostrych białaczek oraz agresywnych chłoniaków – z wyłączeniem transplantacji szpiku.
 • Jest oddziałem referencyjym na terenie Województwa Podkarpackiego.
 • Opiekę nad chorymi sprawuje wykwalifikowany zespół lekarzy i pielęgniarek. 

 


 Główne kierunki działań

1. Diagnostyka i leczenie chorób rozrostowych i innych schorzeń układu krwiotwórczego w ramach kontraktu z NFZ

 

2. Wysokospecjalistyczne procedury terapeutyczne, m.in.:

 
 • immunoterapia i chemioimmunoterapia nowotworów układu chłonnego
 • radioimmunoterapia chłoniaków (we współpracy z Pracownią Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego) 
 

3. Leczenia w ramach programów terapeutycznych NFZ

 • leczenie przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych
 • leczenie nadpłytkowości samoistnej anagrelidem
 • leczenie opornych i nawrotowych postaci szpiczaka mnogiego bortezomibem
 • leczenie chłoniaków złośliwych rituximabem
 

4. Szkolenie lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinach: hematologii i chorób wewnętrznych (oddział posiada akredytację do prowadzenia w/w specjalizacji)

 

5. Szkolenie lekarzy z innych ośrodków w ramach stażów kierunkowych.

 

6. Badania naukowe i podstawowe w zakresie optymalizacji leczenia chorób rozrostowych układu krwiotwórczego w ramach:

 
 • Polskiej Grupy ds. Białaczek u Dorosłych (PALG)
 • Europejskiej Sieci Białaczkowej (ELN)
 

7. Badania kliniczne II i III fazy.

 

8. Publikacje w Polskich i międzynarodowych czasopismach specjalistycznych.

 

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie