Charakterystyka Oddziału

Ilość hospitalizacji w okresie rocznym wynosi ok. 1650 w tym 80% chemioterapii chorób rozrostowych.
Jest pełnoprawnym członkiem i aktywnie uczestniczy w pracach Polskiej Grupy ds Bialaczek u Doroslych (PALG), co sprawia, że terapia jest prowadzona według najnowszych wytycznych i standardów. W ramach poszczególnych sekcji PALG prowadzi badania w zakresie optymalizacji leczenia chorób rozrostowych układu krwiotwórczego. Bierze udział w pracach Europejskiej Sieci Białaczkowej (ELN). Dzięki ścisłej wspłpracy z ośrodkami tranplantologicznymi gwarantujemy naszym chorym kompleksowe leczenie, z procedurą przeszczepowową szpiku włącznie. Oddział we współpracy z specjalistycznymi pracowniami diagnstycznymi (m.in. cytogentyczna, bialogii molekularnej, HLA) funkcjonujacymi w ramach PALG zapewnia najwyższy poziom świadczeń diagnostycznych.

Baza Oddziału

  • 24 łóżka, w tym 15 w oddziale intensywnego nadzoru hematologicznego
  • 2 sale izolacyjne w systemie jałowego nadciśniena
  • Oddział Pobytu Dziennego
  • Pracownia Diagnostyki Mikroskopowowej
  • Pracownia Cytometrii Przepływowej
  • Poradnia Hematologiczna

Oddzial Pobytu Dziennego
Oddział Pobytu Dziennego prowadzi szeroki zakres leczenia, w tym chemioterapię. Ponadto udzielane są także konsultacje chorych z innych jednostek służby zdrowia

Pracownia Cytometrii Przepływowej
Pracownia Cytometrii Przepływowej Oddziału Hematologii funkcjonuje od 2000 roku i dysponuje dwoma cytometrami przepływowymi:

  • BD FACSCanto II, 3-laserowy, 8-kolorowy (rok produkcji 2009)
  • Coulter EPICS XL 4C (rok produkcji 1999)

Pracownia Cytometrii Przepływowej jest jedną z nielicznych pracowni immunofenotypizacji w Województwie Podkarpackim. Badania są wykonywane przez dwóch diagnostów laboratoryjnych i konsultowane przez czterech lekarzy, a przygotowywane przez technika analityki medycznej. W pracowni wykonywane są przede wszystkim badania immunofenotypowe w diagnostyce nowotworów układu krwiotwórczego dla potrzeb Kliniki Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie (krew, szpik, płyny z jam ciała) oraz Podkarpackiego Centrum Onkologii (materiał z biopsji cienkoigłowej węzłów chłonnych), badania subpopulacji limfocytów, a także niedobory odporności (CVID). Wykonujemy także badania dla innych jednostek: Kliniki Onkohematologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc, Centrum Medycznego w Łańcucie i innych szpitali w regionie podkarpackim. W Pracowni są także wykonywane immunofenotypy w ramach badań naukowych. Obecnie badania wykonujemy metodą 8-kolorową. Liczba wykonywanych badań immunofenotypowych to obecnie około 300 rocznie.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie