W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie