Klinika Ginekologii i Położnictwa  

35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2

tel. 17 86 66 351

 

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie