Klinika Otorynolaryngologii   Kontakt
  35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
  tel./fax: 17 866 63 61 - sekretariat
  tel.: 17 866 63 63 - dyżurka pielęgniarek
  Nr Id 690724114-010

 

Personel

 

Kierownik Kliniki

 • dr n. med. Wojciech Domka

Zastępca Kierownika Kliniki

 • dr n. med. Sławomir Łukasik 

Lekarze

 • dr n. med. Andrzej Pogorzelski
 • lek. med. Konrad Gilek
 • lek. med. Anna Kidacka
 • dr n. med. Katarzyna Ura-Sabat
 • lek. med. Sylwia Warzybok-Bajda 
 • dr n. med. Katarzyna Augustyn - specjalista audiologii i foniatrii
 • dr n. med. Leszek Kłebukowski - specjalista laryngologii i laryngologii dziecięcej

 Rezydenci:

 • lek. med. Joanna Pado
 • lek. med. Izabela Pałasz-Krasowska
 • lek. med. Katarzyna Baranowska-Kempisty
 • lek. med. Paulina Wójcik
 • lek. med. Olga Surma

Pielęgniarka oddziałowa:

 • Groch Józefa

Dietetyczka:

 • Kłapkowska Agnieszka

Technik elektroaudiologii:

 • Regina Zawiło
 • Barbara Włodarczyk

Sekretarki:

 • Dorota Bator
 • Mariola Chochura

Poradnia ORL sekretarki:

 • Małgorzata Paśko
 • Patrycja Myśliwiec

Informacje o Klinice

Historia

15 grudnia 1951r. Ministerstwo Zdrowia skierowało lek. med. Stanisława Pytlewskiego, asystenta Kliniki Otolaryngologicznej w Poznaniu, do zorganizowania oddziału otolaryngologicznego w Rzeszowie i objęcia stanowiska ordynatora. Początkowo, ze względu na trudności lokalowe, utworzono wydzielone łóżka przy oddziale chirurgicznym, a samodzielny 21-łóżkowy powstał w marcu 1952 r. W okresie od 15.12.1953r. do 31.01.1954r., po odejściu  dr. Pytlewskiego, obowiązki ordynatora pełniła lek. med. Wacława Kuźniar.

W latach 1954-1974 ordynatorem oddziału był dr med. Piotr Czeladzin, adiunkt Kliniki Otolaryngologicznej AM w Poznaniu. Liczba łóżek w tym czasie wzrosła do 36, od 1955r. do 41, a od 1965r. do 51. W 1967r. oddział został przeniesiony do wyremontowanych pomieszczeń na I piętrze szpitala. W latach 1974-1999 oddziałem kierował  prof. dr hab. med. Andrzej Bętkowski, były asystent Kliniki Otolaryngologicznej Śląskiej AM w Katowicach, w latach 1967-1974 ordynator oddziału Otolaryngologicznego w Przemyślu. W latach 1978-1991 w oddziale otolaryngologicznym przekształconym początkowo w Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny, a od 1987r. w Klinikę Otolaryngologiczną odbywało się kształcenie studentów w ramach Instytutu Medycyny Klinicznej AM w Krakowie.

W 1999r. stanowisko ordynatora objął dr med. Krzysztof Szuber, wcześniej starszy asystent oddziału. Od 2001r. oddział mieści się w nowo wyremontowanych pomieszczeniach na III piętrze szpitala. W dniu 1 lipca 2014 Kierownikiem Oddziału został dr n. med. Andrzej Pogorzelski.

Stan obecny

Klinika Otorynolaryngologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie udziela profesjonalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób uszu, nosa, gardła i krtani. W nowocześnie wyposażonym, 38-łóżkowym oddziale zabiegowym pracuje 9 lekarzy etatowych, 5 lekarzy rezydentów i 35 pielęgniarki oraz 2 techników audiometrii. Lekarze pełnią dyżury stacjonarne zapewniając ciągła opiekę chorym hospitalizowanym i udzielają pomocy w nagłych przypadkach chorym ambulatoryjnym. Rocznie hospitalizowanych jest około 3500 chorych (dorosłych i dzieci), u 2890 z nich wykonywane są zabiegi operacyjne w znieczuleniu ogólnym, w tym procedury chirurgii jednego dnia. Oddział posiada dostęp do 2 sal operacyjnych przez 5 dni w tygodniu. Nowocześnie wyposażona pracownia audiometryczna pozwala na przeprowadzenie obiektywnych badań słuchu i równowagi. Lekarze oddziału ściśle współpracują z Klinicznym Oddziałem Onkologicznym Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 konsultując 2 razy w tygodniu chorych ze schorzeniami onkologicznymi w trakcie uzupełniającego leczenia pooperacyjnego i następowej wieloletniej obserwacji. Oddział wspiera działania społecznej organizacji chorych, jakim jest Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych. W oddziale ma siedzibę Zarząd Podkarpackiego Oddziału Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi, który 5 razy w roku organizuje zebrania naukowo-szkoleniowe dla otolaryngologów z Podkarpacia. Oddział uczestniczy w ogólnopolskim programie badań przesiewowych narządu słuchu u noworodków jako ośrodek o II stopniu referencyjności. Do oddziału przyjmowani są pacjenci w trybie planowym i w stanach nagłych. Zakres operacji obejmuje: chirurgię ucha z uwzględnieniem zabiegów poprawiających słuch w przewlekłym ropnym zapaleniu ucha środkowego i otosklerozie, chirurgię nosa i zatok przynosowych z wykorzystaniem endoskopii, operacje jamy ustnej, gardła i krtani, w tym zabiegi mikrochirurgiczne krtani oraz zabiegi chirurgiczne szyi, w tym operacje tarczycy. W zakres zabiegów operacyjnych wchodzą operacje onkologiczne z zakresu głowy i szyi z wykorzystaniem technik rekonstrukcyjnych. Oddział oferuje ponad 40-letnie doświadczenie w chirurgii otolaryngologicznej z uwzględnieniem zabiegów onkologicznych, możliwie krótki czas hospitalizacji (procedury 1-dobowe) i możliwość nowoczesnej diagnostyki narządu słuchu i równowagi.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie