Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów


Oddział Urologii:

Numery telefonów:

KIEROWNIK:

17 86 66 160

PIELĘGNIARKA ODZIAŁOWA

17 86 66 166

DYŻURKA PIELĘGNIARSKA

17 86 66 163

SEKRETARIAT ODDZIAŁU:

17 86 66 161

GABINET ZABIEGOWY

17 86 66 164

GABINET LEKARSKI

17 86 66 162

LEKARZ DYŻURNY: 17 86 66 610
urologia@szpital.rzeszow.pl  

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie