Informacja dot. praktyk studenckich

  • 2020-07-14
Informacja dotycząca realizacji praktyk studenckich/wakacyjnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

W związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną związaną z występowaniem COVID-19 informuję, iż w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie wstrzymana została realizacja praktyk studenckich/wakacyjnych do dnia 31 sierpnia 2020 r.


Dalsze decyzje dotyczące możliwości realizacji w/w praktyk zostaną podjęte w ostatnim tygodniu sierpnia br. po analizie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.


Z poważaniem

Marek Wiater
p. o. Dyrektora
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. F. Chopina w Rzeszowie

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie