Informacja dot. przystąpienia KSW1 w Rzeszowie do programu szczepień przeciwko COVID-19

  • 2021-01-04
Szanowni Państwo
Z uwagi na przerwę w dostawie szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wszystkie terminy szczepień zostają wstrzymane od dnia 19.01.2021 r. do odwołania. Informacja nie dotyczy osób zaszczepionych pierwszą dawką.
Aktualizacja 31.12.2020 r.

W związku z Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 29.12.2020 r. dotyczącym szczepień personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID-19 w szpitalach węzłowych, uprzejmie informuję, iż termin przyjmowania list zbiorczych i oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych został przedłużony do dnia 14 stycznia 2021 r. Prosimy o przesłanie w/w dokumentów z Państwa komórek organizacyjnych/placówek, osób chętnych do poddania się szczepieniu w Naszym Szpitalu do dnia 14 stycznia 2021 r. do godziny 14:00.

Załączniki:


Koordynator programu szczepień przeciwko COVID-19
magister pielęgniarstwa  Krystyna Turek
numer telefonu – 17 86 66 687
e-mail – szczepienia@szpital.rzeszow.pl
Aktualizacja 21.12.2020 r.

W związku z Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 17.12.2020 r. dotyczącym szczepień personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID-19 w szpitalach węzłowych, informuję iż termin przyjmowania zbiorczych list i oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych osób z Państwa komórek organizacyjnych/placówek, chętnych do poddania się szczepieniu w Naszym Szpitalu, został przedłużony do  dnia 28 grudnia 2020   r.Szanowni Państwo, W związku z przystąpieniem Naszego Szpitala do programu szczepień przeciwko COVID-19,  którego pierwszym etapem będzie szczepienie personelu Szpitala oraz pracowników innych podmiotów leczniczych, na terenie których nie będą prowadzone szczepienia, (w tym aptek) – proszę o przesłanie podpisanych czytelnie list i oświadczeń  (zgodnie z załączonym wzorem – Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2) osób z Państwa komórek organizacyjnych/placówek, chętnych do poddania się szczepieniu w Naszym Szpitalu, w terminie do dnia 28.12.2020 r., drogą mailową na adres: szczepienia@szpital.rzeszow.pl i jednocześnie w wersji papierowej do Sekretariatu Dyrektora na adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1  im. F. Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów, z dopiskiem „szczepienia COVID-19”.

Koordynator programu szczepień przeciwko COVID-19
magister pielęgniarstwa  Krystyna Turek
numer telefonu –
17 86 66 687
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie