Aktualizacja harmonogramu szczepień

 • 2021-01-05
Szanowni Państwo, Przedstawiamy Harmonogram szczepień zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia  dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych:

7 stycznia 2021 r
 • Zespół Poradni Specjalistycznych + Poradnie PCCHP;
 • Okulistyka;
 • Pulmonologia z Pododdziałem Alergologii;
 • Gastroenterologia + Centralna Pracownia Endoskopowa;

11 stycznia 2021 r.
 • Podkarpackie Centrum Onkologiczne;
 • Noworodki;
12 stycznia 2021 r.
 • Hematologia;
 • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej;
 • Chirurgia Ogólna;
 • Nefrologia i Stacja Dializ;
 • Ginekologia i Położnictwa;

13 stycznia 2021 r.
 • Nefrologia i Stacja Dializ;
 • Psychiatria Ogólna;
 • Kl. Oddział Dzienny Psychiatryczny;
 • Dermatologia;
 • Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej;
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

14 stycznia 2021 r.
 • Kliniczny Zakład Patomorfologii;
 • Apteka;
 • Centralna Sterylizacja;
 • Administracja;
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
 • Apteka "Pastylka".

15 stycznia 20201 r.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem;
 • Super-Pharm Poland;
 • Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie.

Przedstawiony Harmonogram może ulec zmianie, z uwagi na liczbę dostarczanych dawek szczepionki oraz liczby zgłoszonych osób z danej Komórki Organizacyjnej.

W najbliższym czasie zostanie przedstawiony harmonogram szczepień dla pozostałych zgłoszonych do szpitala węzłowego podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym m.in. stacji sanitarno-epidemiologicznych,  gabinetów stomatologicznych, poradni, aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki, pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Jednocześnie informuję, że osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w zakresie Harmonogramu szczepień p/COVID-19 jest wyłącznie Kierownik Kliniki lub Pielęgniarka Oddziałowa.
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie