Wznowienie przyjęć pacjentów do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

  • 2021-03-08
Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie, informuje, że od 08.03.2021 roku wznawia się przyjęcia pacjentów do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej tut. Szpitala.
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie