Rozbudowa Kliniki Hematologii i Kliniki Nefrologii ze stacją dializ

  • 2017-09-27

W dniu 27 września 2017 dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie Witold Wiśniewski oraz marszałek Władysław Ortyl i członek zarządu województwa Stanisław Kruczek podpisali umowę na realizację projektu „Rozbudowa Kliniki Hematologii i Kliniki Nefrologii ze stacją dializ”.

Inwestycja powstanie w miejscu nieużytkowanego budynku dawnego oddziału rehabilitacji. Nowy, pięciokondygnacyjny obiekt zostanie zagospodarowany na potrzeby kliniki hematologii i kliniki nefrologii ze stacją dializ. Powstanie też niezbędna infrastruktura techniczna budynku, instalacje wewnętrzne, a także zagospodarowanie terenu. Projekt obejmuje też kompleksowy zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług zdrowotnych.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Wartość ogółem projektu wynosi: 42 735 294,12 zł

Wydatki kwalifikowalne: 42 735 294,12 zł

Dofinansowanie z EFRR: 36 324 999,94 zł

Rozpoczęcie realizacji projektu: 18.09.2014 r.

Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2020 r.

powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo