„Akcja Dni Drzwi Otwartych”

  • 2011-02-07

W dniu 5 lutego 2011 r. w godz. 09:00 – 14:00 na terenie Podkarpackiego Centrum Onkologii w ramach XI obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem, odbyła się „Akcja Dni Drzwi Otwartych”.
Zgodnie z programem w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej czynne były gabinety onkologii klinicznej, radioterapii i ginekologii onkologicznej. Udzielaliśmy konsultacji onkologicznych, porad w zakresie prewencji, możliwości wczesnego wykrywania nowotworów oraz sposobów ich nowoczesnego leczenia. Wydaliśmy szereg skierowań na badania profilaktyczne: mammografię, usg piersi, cytologię, rtg płuc. Pacjenci mieli możliwość spotkania i porozmawiania
z psychoonkologiem. W sumie przyjęliśmy 54 pacjentów.
Umożliwiliśmy również pacjentom zwiedzanie Zakładu Radioterapii Podkarpackiego Centrum Onkologii.
„Akcja Dni Drzwi Otwartych” została oceniona przez pacjentów pozytywnie.
Pacjenci, którzy zostali zbadani otrzymali stosowne skierowania oraz wskazówki, jak i gdzie się na w/w badania zapisać.


Z-ca Dyrektora
ds. Podkarpackiego Centrum Onkologii
dr n. med. Bożenna Karczmarek - Borowska

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie