dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski konsultantem wojewódzkim

  • 2020-01-21
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wręczyły powołania nowym konsultantom medycznym. Powołanie na pięcioletnią kadencję otrzymał m.in. dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski. prof. UR - z-ca dyrektora ds. medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. na pięcioletnią kadencję został powołany:
  • konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej lek. med. Daniel Popiel – starszy asystent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Ponadto pełni funkcję Kierownika Poradni Leczenia Bólu przy KSW Nr 2 w Rzeszowie.

Z dniem 9 stycznia 2020 r. na pięcioletnią kadencję zostali powołani:

  • konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski – Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie.
  • konsultant wojewódzki w dziedzinie ortodoncji lek. dent. Lucyna Sroga-Szajer – pracuje w Poradni Ortodontycznej działającej w ramach Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.
  • konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa mgr piel. Beata Barańska – pielęgniarka oddziałowa w Oddziale Ortopedii Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym im. Ks. B. Markiewicza.

Konsultanci w ramach pełnienia swoich funkcji wykonują m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, jak również przeprowadzają kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.

źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki / rzeszow.uw.gov.pl
powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo