ISO 9001:2015

  • W dniu 18.04.2018 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015

     


 

 

 


Polityka Jakości

  • Polityka Jakości Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.Certyfikat EARS-Net

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie