„Akcja Dni Drzwi Otwartych” w PCO – 04.02.12 r.

Wszystkie galerie:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie