Poświęcenie Oddziału Neurologii

W dniu 30.07.2014 roku odbyło się poświęcenie Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie. W obecności przedstawicieli Kurii Biskupiej, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz pracowników szpitala, Biskup Jan Wątroba dokonał poświęcenia reaktywowanego Oddziału Neurologii.

Wszystkie galerie:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie