Otwarcie poradni dla pacjentów po powikłaniach SARS-CoV-2

1 lipca 2020 r.

Wszystkie galerie:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie