Otwarcie Oddziału Noworodków z OIOM - 1.04.2011

Wszystkie galerie:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie