Kiermasz Oddziału Psychiatrycznego Dziennego – 13-15.04.11 r.

Wszystkie galerie:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie