XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego - Rzeszów 2-4.06.11 r. - część 2

Wszystkie galerie:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie