Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2011-09-05
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu neonatologii
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.

W wyniku konkursu zostały przyjęte następujące oferty:

1. LEK. MED. EWA PSZENICZNA
2. NZOZ ROBMED

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie