Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2011-10-24
Rzeszów, 24.10.2011

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej
dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. F. Chopina w Rzeszowie.W wyniku konkursu została przyjęta następująca oferta:

NZOZ „PODKARPACKA CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA”
35-310 RZESZÓW
UL. WIERZBOWA 2
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie