Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2011-11-24

Rzeszów, 24 listopada 2011

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu porad i konsultacji w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.W wyniku konkursu zostały przyjęte następujące oferty:

1. DR N. MED. JAN GAWEŁKO

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie