Rozstrzygnięcie konkursu

  • 2011-12-22
Rzeszów, 22 GRUDNIA 2011

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu
dyżurów:

• w Izbie Przyjęć
• w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• w Podkarpackim Centrum Onkologii
• w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.


W wyniku konkursu została przyjęta następujące oferty:

1. ROBMED NZOZ
38-500 SANOK
UL. PRZEMYSKA 24
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie