Rozstrzygnięcie konkursu

  • 2011-12-22
Rzeszów, 22 GRUDNIA 2011


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu
hematologii
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.W wyniku konkursu została przyjęta następujące oferty:

1. NZOZ MEDJAN
37-500 JAROSŁAW
UL. JANA PAWŁA II 21
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie