Rozstrzygnięcie konkursu

  • 2011-12-22
Rzeszów, 22 GRUDNIA 2011Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.W wyniku konkursu została przyjęta następujące oferty:

1. HALINA CHLEBUŚ
2. MARTA KWAITKOWSKA
3. ZENONA RUT
4. PIOTR OBACZ
5. LESZEK BOJARSKI
6. MARIUSZ JEDNAKIEWICZ
7. JOLANTA FRĄCZEK-BURKACKA
8. MARZENA CIEŚLIŃSKA
9. EWA TERSZKIEWICZ
10. BARBARA SĘK-KŁĘBUKOWSKA
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie