Rozstrzygnięcie konkursu

  • 2017-12-19

Rzeszów, 18 grudnia 2017r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu alergologii, chorób płuc i immunologii

dla potrzeb Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina

w Rzeszowie

 

W wyniku konkursu została przyjęta następująca oferta:

 

  1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sławomir Tokarski

 

mgr Agata Rojek - Przewodniczący Komisji…………………………… 
mgr Oskar Fąfara
– Członek Komisji……………………………..
mgr Agata Kielar – Członek Komisji……………………………………
mgr Magdalena Szubart
– Sekretarz Komisji………………………….
powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo