Rozstrzygnięcie konkursu

  • 2017-12-20

Rzeszów, 20.12.2017

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń
w zakresie badań laboratoryjnych
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1
im. F. Chopina w Rzeszowie


W wyniku konkursu zostały przyjęte następujące oferty:

1. Pakiet nr 1 – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie
ul. Czackiego 2, 35-051 Rzeszów

powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo