Rozstrzygnięcie konkursu

  • 2011-12-22
Rzeszów, 22 GRUDNIA 2011Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu
udzielania porad w poradni onkologicznej oraz prowadzenia leczenia chemioterapeutycznego u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Chemioterapii i Oddziale Dziennym
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.W wyniku konkursu została przyjęta następujące oferty:

1. ANETTA ŚMIETANA
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie