Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2011-12-29

Rzeszów, 29 GRUDNIA 2011

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu
ortopedii
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.W wyniku konkursu zostały przyjęte następujące oferty:

1. WOJCIECH PIWEK
2. ROBERT WOJNAROWSKI
3. JAROSŁAW jABŁOŃSKI

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie