Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2018-10-18
Rzeszów, 18.10. 2018 r.Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresów świadczeń z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej dla potrzeb Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

W wyniku konkursu zostały przyjęte następujące oferty:

1.    INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KRZYSZTOF KOSYDAR

mgr Agata Rojek - Przewodniczący Komisji

mgr Agata Kielar– Członek Komisji

mgr Magdalena Szubart - Sekretarz Komisji
powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo