Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2011-08-16
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu hematologii w Przyszpitalnej Poradni Hematologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie.


W wyniku konkursu została przyjęta następująca oferta:

NZOZ „MEDJAN”
37-500 JAROSŁAW
UL. JANA PAWŁA II 21
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie