Roztrzygnięcie konkursu ofert

  • 2012-01-13
Rzeszów, 13 stycznia 2012r.Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu
audiologii
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.W wyniku konkursu została przyjęta następująca oferta:

1. WACŁAW MAZUR
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie