Roztrzygnięcie konkursu ofert

  • 2012-01-18
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu
dyżurów:
w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.W wyniku konkursu została przyjęta następujące oferty:

1. ROBMED NZOZ
38-500 SANOK
UL. PRZEMYSKA 24
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie