Roztrzygnięcie konkursu ofert

  • 2012-01-24
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń
z zakresu otorynolaryngologii
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina w Rzeszowie.W wyniku konkursu została przyjęta następujące oferty:

SPÓŁKA PARTNERSKA LARYNGOLOG
36-060 GŁOGÓW MŁP. – RUDNA MAŁA 600
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie