Rozstrzygnięcie konkursu - okulistyka

  • 2020-10-16
Rzeszów, 16.10.2020 r.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu okulistyki
W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina
w Rzeszowie

W wyniku konkursu zostały przyjęte następujące oferty:

1. GABINET OKULISTYCZNY DR N. MED. JUSTYNA JURKOWSKA-DUDZIŃSKA
2. MAŁGORZATA PIETRAŚ - TRZPIEL SPECJALISTA CHORÓB OCZU


mgr Agata Rojek - Przewodniczący Komisji
mgr Oskar Fąfara - Członek Komisji
mgr Agata Kielar - Sekretarz
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie