Unieważnienie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

  • 2020-12-17
Unieważnienie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 2, informuje, iż  konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu gastroenterologii nie został rozstrzygnięty, gdyż w przewidzianym przez konkurs terminie nie wpłynęły żadne oferty.

Prawo do unieważnienia konkursu zastrzeżono w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie