Rozstrzygnięcie konkursu

  • 2020-12-22
Rzeszów, 21.12.2020

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń
z zakresu

 GASTROENTEROLOGII

Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina
w Rzeszowie

W wyniku konkursu zostały przyjęte następujące oferty:

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA GASTROENTEROLOG  LEK. MED. JACEK RZUCIDŁO
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA LEK. MED. ROBERT STAROŃ
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ŁUKASZ KRUPA


mgr Magdalena Szubart - Przewodniczący Komisji

mgr Barbara Dworak – Członek Komisji

mgr Agata Kielar – Sekretarz Komisji

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie