Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresów świadczeń z zakresu onkologii klinicznej

  • 2021-01-15
Rzeszów,  15.01.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresów świadczeń z zakresu onkologii klinicznej
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina
w Rzeszowie

W wyniku konkursu została przyjęta następująca oferta:

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MICHAŁ GÓRECKI, 35-106 KIELANÓWKA 35G/25

mgr Agata Rojek - Przewodniczący Komisji

mgr Barbara Dworak– Członek Komisji

mgr Agata Kielar– Sekretarz
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie