Ogłoszenie

  • 2021-05-28
Dyrektor
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1
im. F. Chopina w Rzeszowie


pilnie zatrudni:
lekarza na stanowisko kierownika Izby Przyjęć
oraz
lekarzy ambulatorów do pracy w Izbie Przyjęć
 
Dopasujemy się do wybranego przez lekarza sposobu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
Warunki płacowe do uzgodnienia

Bliższe informacje pod telefonem
tel. 17 86 66 007 – Agata Rojek
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie