Ogłoszenie

  • 2021-08-24
Dyrektor
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1
im. F. Chopina w Rzeszowie

Pilnie zatrudni:
Lekarza na stanowisko kierownika izby przyjęć

(ul. Szopena)

oraz

Lekarzy ambulatorów do pracy w izbie przyjęć
(ul. Szopena)

Dopasujemy się do wybranego przez lekarza sposobu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

Warunki płacowe do uzgodnienia

Bliższe informacje pod telefonem:

tel. 17 86 66 007 – Agata Rojek
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie