Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2012-03-23

Rzeszów, 23.03.2012

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu dermatologii
dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. F. Chopina w Rzeszowie.W wyniku konkursu została przyjęta następująca oferta:

DERMATOLOGICZNA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
ROBERT KIJOWSKI, JOANNA WRÓBLEWSKA
36-020 TYCZYN
UL. ZAGRODY 21E

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie