Rozstrzygnięcie konkursu ofert

  • 2012-03-23

Rzeszów, 23.03.2012

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. F. Chopina w Rzeszowie.W wyniku konkursu została przyjęta następująca oferta:

1. LEK. MED. JUSTYNA FILIPOWSKA
2. LEK. MED. JANUSZ ILNICKI

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie